ตรวจกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย

หน.ศปม.สั่งการจัดกำลัง 77 ชุด ลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจกิจการที่ได้รับการผ่อนคลาย สู่การผ่อนปรนระยะที่ 2
เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ชุดตรวจกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ภายใต้คำสั่งการของพลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ได้ลงพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยสนธิความร่วมมือกับ ตำรวจ สภ.กระทุ่มแบน ,ทหาร , กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาคร ,ฝ่ายปกครองอำเภอ, สาธารณสุขอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า,สถานที่จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง,สนามกีฬา,และร้านตัดผม เป็นต้น
ที่มา : ตรงประเด็น ข่าว https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D258243345585763%26id%3D100042002981044

About IO สภ.กระทุ่มแบน

View all posts by IO สภ.กระทุ่มแบน →