ตรวจคัดกรอง ผู้มาติดต่อราชการ จุดประชาสัมพันธ์

วันที่  25  มีนาคม 2563  เวลา  15.00 น.

พ.ต.อ.พิภบ พัชรลภัส ผกก.สภ.กระทุ่มแบน ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยจัดให้มีการตรวจคัดกรอง ผู้มาติดต่อราชการ โดยเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ณ จุดประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เอาไว้ยังจุดบริการประชาชนทุกจุด ตามแผนกงานต่างๆ พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการป้องกัน และฉีดยาฆ่าเชื้อภายในโรงพัก

About IO สภ.กระทุ่มแบน

View all posts by IO สภ.กระทุ่มแบน →