ผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ.พิภบ  พัชรลภัส
ผกก.สภ.กระทุ่มแบน

พ.ต.ท.อำพล โอ่เอี่ยม
รอง ผกก.ป.สภ.กระทุ่มแบน

พ.ต.ท.ธนนท์  ล้นเหลือ
รอง ผกก.สส. สภ.กระทุ่มแบน

พ.ต.ท.พีรวุฒิ พีระวุฒิพันธุ์
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กระทุ่มแบน

พ.ต.ท.อนุชา จิตนิยม
สว.สส.สภ.กระทุ่มแบน

พ.ต.ต.ณัฏฐ์ ชูแก้ว
สว.สส. สภ.กระทุ่มแบน

พ.ต.ต.ภาณุภัสส์ พุ่มขุน
สว.(สอบสวน) สภ.กระทุ่มแบน (หน.จร.)

พ.ต.ต.กระแสสินธุ์ มณีธร
สว.อก.สภ.กระทุ่มแบน

ร.ต.อ.ฤทธิชัย อมรพิพัฒนานนท์
สวป. สภ.กระทุ่มแบน