พ.​ต.อ.วรพล ยิ่งเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร  ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองประชาชน

วันศุกร์ที่  24 เมษายน 2563  เวลา  13.45  น.

พ.​ต.อ.วรพล ยิ่งเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร  ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองประชาชน ด้านหน้า ปตท.อ้อมน้อย เพชรเกษม95 ผู้เดินทางเข้าจังหวัดสมุทรสาคร ตามแผนการป้องกันและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริเวณ ถนนเพชรเกษม ขาออก กม.ที่ 23+700 หน้า ปตท.อ้อมน้อย ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พบ พ.ต.ท.อำพล โอ่เอี่ยม รอง ผกก.ป.สภ.กระทุ่มแบน, พ.ต.ต.ภาณุภัสส์ พุ่มขุน สว.จร.สภ.กระทุ่มแบน, เจ้าหน้าที่ตำรวจ,ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,เจ้าหน้าที่ขนส่ง สมุทรสาคร อยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย รายงานเหตุการณ์ปกติ ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เคร่งครัด ดังนี้

1. ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ชัดเจน

2. ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพเหมาะสม

3. ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ห้ามมิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบโดยเด็ดขาด

4. ระมัดระวังในการพูดคุยสัมผัสรักษาระยะห่าง ตามหลัก Social Distancing รวมทั้งให้รักษาสุขอนามัย

5.ให้วางระบบจัดการจราจร ทั้งบริเวณก่อนถึงจุดตรวจ ขณะเข้าจุดตรวจ และหลังจุดตรวจ การตรวจเอกสาร ตรวจวัดอุณหภูมิ และบูรณาการกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกับหน่วยร่วมในจุดตรวจ ให้คล่องตัว และเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนผู้เดินทางได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

6.ในจุดตรวจ หากยังไม่พร้อมตรวจ ให้ปล่อยการจราจร 2 ช่องทาง และต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกจราจร

7.กำลังพลต้องมีความพร้อม กับหน่วยร่วมปฏิบัติให้เพียงพอ สามารถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำงาน และพักผ่อนได้ หากจุดใดไม่พร้อมปฏิบัติต้องควบคุมปริมาณรถบริเวณจุดตรวจให้ดีไม่ให้ส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้สัญจรในทาง

8.หากจะหยุดพักการตรวจ ให้นำกรวยยางออกจากทางหรือเพิ่มช่องทางจราจร อย่าให้มีอุปกรณ์วางอยู่ในทาง เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุหรือการจราจรติดขัดได้

About IO สภ.กระทุ่มแบน

View all posts by IO สภ.กระทุ่มแบน →