ลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563
พ.ต.อ.พิภบ พัชรลภัส ผกก.สภ.กระทุ่มแบน พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.กระทุ่มแบน ได้เข้าร่วมกิจกรรม พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

About IO สภ.กระทุ่มแบน

View all posts by IO สภ.กระทุ่มแบน →