ประชาสัมพันธ์ » ในหลวงทรงพระราชทานลายพระหัตถ์

ในหลวงทรงพระราชทานลายพระหัตถ์

24 ธันวาคม 2563
65   0

ในหลวงทรงพระราชทานลายพระหัตถ์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จที่ จังหวัดอุดรธานี ความตอนหนึ่งว่า

 “ขอบใจในความรักและกำลังใจ เราต่างรักกันห่วงกัน ห่วงประเทศชาติ ช่วยกันรักษา บ้านเราด้วยความดี  เพื่อความสุขและความเจริญ รักษาความวิเศษของความเป็นไทย”

 

Call Now Buttonเหตุด่วน-เหตุร้าย