เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.อำพล โอ่เอี่ยม รอง ผกก.ป.สภ.กระทุ่มแบน พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา สภ.กระทุ่มแ …

เพิ่มเติม

ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. พ.ต.ท.อำพล โอ่เอี่ยม รองผกก.ป.สภ.กระทุ่มแบน ร่วมประชุมไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท กลุ่มนักเ …

เพิ่มเติม

จิตอาสาภัยพิบัติรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 พ.ต.อ.พิภบ พัชรลภัส ผกก.สภ.กระทุ่มแบน, นายบุญเลิศ เยี่ยมสวัสดิ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศ …

เพิ่มเติม

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 68 รูป

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.00 น. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร …

เพิ่มเติม

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร …

เพิ่มเติม

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร …

เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตราการของทางรัฐบาล

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 20.00 น. พ.ต.อ.พิภบ พัชรลภัส ผกก.สภ.กระทุ่มแบน, พ.ต.ท.อำพล โอ๋เอี่ยม รอง ผกก ป.สภ.กระทุ่มเเบน …

เพิ่มเติม

ป้องกันเหตุอาชญากรรม

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 พ.ต.อ.พิภบ พัชรลภัส ผกก.สภ.กระทุ่มแบน, พ.ต.ท.อำพล โอ่เอี่ยม รอง ผกก.ป.สภ.กระทุ่มแบน มอบหมายให้ ร …

เพิ่มเติม

ป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางสาธารณะ

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 00.10 น. พ.ต.อ.พิภบ พัชรลภัส ผกก.สภ.กระทุ่มแบน มอบหมายให้ พ.ต.ท.อำพล โอ่เอี่ยม รอง ผกก …

เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตราการของทางรัฐบาลไ

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 20.00 น. พ.ต.อ.พิภบ พัชรลภัส ผกก.สภ.กระทุ่มแบน, พ.ต.ท.อำพล โอ๋เอี่ยม รอง ผกก ป.สภ.กระทุ่มเเ …

เพิ่มเติม