พ.ต.อ.วรพล ยิ่งเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร  ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองประชาชน

วันที่  31  มีนาคม 2563  เวลา  19.15  น. พ.ต.อ.วรพล ยิ่งเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร  ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองประชาชนด้านหน้ …

เพิ่มเติม

รับมอบเจลล้างมือ,แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

วันที่  25 มีนาคม  2563 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.พิภบ พัชรลภัส ผกก.สภ.กระทุ่มแบน ได้รับมอบเจลล้างมือ,แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จาก บร …

เพิ่มเติม

ตรวจคัดกรอง ผู้มาติดต่อราชการ จุดประชาสัมพันธ์

วันที่  25  มีนาคม 2563  เวลา  15.00 น. พ.ต.อ.พิภบ พัชรลภัส ผกก.สภ.กระทุ่มแบน ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเ …

เพิ่มเติม

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อโควิด 19

วันที่  19 มีนาคม  2563 เวลา  15.00 น. พ.ต.อ.พิภบ พัชรลภัส ผกก.สภ.กระทุ่มแบน ได้ประสานกองงานสาธารณะสุขเทศบาลเมืองกระทุ่ม …

เพิ่มเติม

มอบหน้ากากอนามัยให้กับหัวหน้างาน

วันที่  19 มีนาคม  2563 เวลา  15.00 น. พ.ต.อ.พิภบ พัชรลภัส ผกก.สภ.กระทุ่มแบน ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับหัวหน้างานทั้ง 3 ส …

เพิ่มเติม